AUKCJA INTERNETOWA na Charytatywni Allegro

 

 

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza przekazana Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego im. błogosławionego Gwidona z Montpellier miejsca się w niewielkiej ale dużej miejscowości Pacanów, dostępne z opowieści Kornela Makuszyńskiego o Koziołku Matołku. Placówka mieści się przy ulicy Radziwiłłówka 4.

  Misją Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej jest troską o najlepszych warunkach opiekuńczo - wychowawczych dla potrzeb rozwoju psychicznego, fizycznego i duchowego wychowanków. Wychowanie dzieci objętych w atmosferze rodzinnej, oferowane na wartościach chrześcijańskich. 

Placówka współpracuje z rodzinami naturalnymi i zaprzyjaźnionymi z wychowankami, opiekunami prawnymi, parafią oraz instytucjami: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Sądami Rodzinnymi, Ośrodkami Adopcyjno - Opiekuńczymi, Szkołami, Poradniami Psychologiczno - Pedagogicznymi itp. 

Istotnym obszarem placówek jest podejmowanie działań w celu powrotu dzieci do rodzin aktywnych oraz poznańskich dla wychowanków zastępczych z wychowania rodzinnego, przede wszystkim dla rodzin adopcyjnych, zastępczych. Placówka troszczy się także o podtrzymanie kontaktów z rodzinami zaprzyjaźnionymi. Praca jest dostosowana do potrzeb dzieciom optymalnych warunków rozwoju i jak najlepiej przygotować się do usamodzielnienia się.

 Do zadań placówek porównawczych:
1. Tworzenie atmosfery domowej (na wzór rodziny, potrzebnej do integralnego rozwoju osobowego dziecka).
2. Wspieranie ogólnego rozwoju dziecka i budowania poczucia jego bezpieczeństwa oraz motywacji do wypełniania codziennych zadań.
 3. Pomoc w zakupie przez wychowanków kultury osobistej, relacje kwalifikacyjne relacji interpersonalnych i umiejętności życia w społeczeństwie.
4. Wdrażanie wychowanków do działań za własne postępowanie i kształtowanie pozytywnych postaw potrzebnych w dorosłym życiu.
5. Przygotowanie do samodzielności przez naukowców rzetelnego wypełniania obowiązków oraz wychowanie do pracy jako zadania życiowego.
6. Troska o pozytywne kontakty wychowanków z rodzicami (opiekunami), mieszane i dostępne pakiety oraz eliminacja na miarę możliwości złych wpływu
7. Podejmowanie działań regulowanych sytuacjami i własnościami wychowanków.
8. Wychowanie do życiowej zaradności i umiejętności radzenia sobie z ważnymi problemami.

 
  

  Klauzula informacyjna RODO

 

Projekt i wykonanie: Maciej Krupa