Dom Ojca Gwidona

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego im błogosławionego Gwidona z Montpellier znajduje się w niewielkiej ale pięknej miejscowości Pacanów, słynnej z opowieści Kornela Makuszyńskiego o Koziołku Matołku. Placówka mieści się przy ulicy Radziwiłłówka 4. Organem prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego. Budynek w którym siostry prowadzą Placówkę Opiekuńczo – Wychowawcza i teren wokół niego należał niegdyś do Księcia Macieja i Krystyny Radziwiłł. Mieszkali oni w pobliskiej miejscowości – Słupi, natomiast w Pacanowie posiadali rozległy ogród, murowaną stajnię dworską (budynek dzisiejszej placówki), zabudowania gospodarcze oraz dom w którym mieszkał ich zarządca.

W 1936 roku gdy Siostrom Kanoniczkom Ducha Świętego spalił się klasztor w Stopnicy, miejscowości znajdującej się 10 kilometrów od Pacanowa, siostry udały się na kwestę do pałacu księcia Radziwiłła w Słupi. Książę Radziwiłł, zamiast wsparcia na odbudowę klasztoru, ofiarował 3 ha parcelę w Pacanowie wraz z zabudowaniami z intencją prowadzenia jakiegoś dzieła charytatywno – oświatowego. Budynek mieszkalny rządcy został przekształcony na klasztor a stajnia została wyremontowana i po przebudowie przysposobiona na szkolę handlowa z internatem dla dziewcząt oraz przedszkole dla miejscowych dzieci. Szkoła i przedszkole zaczęły już funkcjonować w 1937 roku. Księżna Krystyna Radziwiłł wielokrotnie udzielała wsparcia materialnego starając się o odzież dla dzieci i ich dożywianie.

W okresie okupacji hitlerowskiej budynek domu spełniał różne funkcje. W budynku funkcjonowała szkoła handlowa, szpital wojskowy w którym siostry udzielały pomocy sanitarnej rannym żołnierzom i cywilom przywożonym przez „Czerwony Krzyż”, funkcjonowała też kuchnia dla ludzi biednych. W 1945 roku powstała Trzyletnia Szkoła Żeńska Krawiecka im. Opatrzności Bożej, Społeczny Dom Dziecka dla sierot wojennych oraz Przedszkole dla dzieci z Pacanowa.

W 1962 władze państwowe nie tolerując wychowania dzieci i młodzieży w duchu religijnym zlikwidowały Dom Dziecka i Przedszkole. Siostrom zezwolono jednak na otwarcie Zakładu Wychowawczego dla dziewcząt z lekkim upośledzenie umysłowym. Utworzono Szkołę Specjalną.

W1974 roku Kuratorium Oświaty i Wychowania w Kielcach przeprofilowało Zakład Wychowawczy dla dziewcząt na Zakład Wychowawczy dla chłopców z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym. Szkolę Specjalną przekształcono na Szkołę Życia.

Po upadku komunizmu w Polsce w 1989 roku kościół i zgromadzenia zakonne odzyskały możliwość prowadzenia szkół oraz placówek oświatowych i wychowawczych. Kuratorium Oświaty w 1990 roku rozwiązało Szkołę Życia, która była szkolą państwową z nauczycielami świeckimi. W tej sytuacji uległ likwidacji również Zakład Wychowawczy, ponieważ dzieci nie miałyby gdzie chodzić do szkoły. Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego wystąpiło do Ministerstwa Edukacji Narodowej z prośba o umożliwienie otwarcia Domu Dziecka dla dzieci i młodzieży żeńskiej. Decyzja z dnia 6 czerwca 1991 roku Dom Dziecka rozpoczął swa działalność.

W 1995 roku Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Pacanowie otrzymała imię Błogosławionego z Gwidona Montpellier – założyciela Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego a w 1996 roku na placu przed budynkiem odsłonięto i poświęcono pomnik patrona. Od tej pory dla użytku wewnętrznego Dom Dziecka nazywany jest Domem Ojca Gwidona.

Błogosławiony Gwidon żył w XII wieku we Francji w mieście Montpellier. Pochodził z bogatej rodziny książęcej. Jako chłopiec kształcił się w Rycerskim Zakonie Templariuszy. Porzucił jednak tę służbę i postanowił poświęcić się Bogu w inny sposób. Sprzedał cały swój majątek otrzymany od ojca i ufundował w rodzinnym mieście szpital – przytułek, do którego przyjmował wszystkich potrzebujących pomocy: chorych, ubogich, opuszczonych, starców, samotnych, matki oczekujące na narodziny swego dziecka. Gwidon posługiwał im osobiście a szczególnie troszczył się o osierocone dzieci. Wkrótce w jego ślady poszli inni mężczyźni i kobiety i tak powstał Zakon Ducha Świętego, którego Żeńską gałęzią jest Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego.

Obecnie Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza składa się z dwóch części parterowej oraz (części budynku) piętrowej. W budynku znajdują się pokoje dwu i trzy osobowe dla wychowanków starszych oraz cztero i pięcioosobowe dla młodszych dzieci Oprócz pokoi mieszkalnych dzieci mają możliwość korzystania z sali rekreacyjnej, artystycznej, komputerowej, sali do ćwiczeń z zakresu integracji sensorycznej, świetlicy, biblioteki, jadalni i placu zabaw, który jest bogato wyposażony. Na terenie znajduje się boisko do gry w siatkówkę, boisko do gry w piłkę nożną, teren do biesiady przy ognisku i wspomniany plac zabaw.

Dzieci mają zapewnioną całodobową opiekę w placówce. Każdy pracownik w Domu Ojca Gwidona, bez względu na to, na jakim stanowisku pracuje uczestniczy w procesie wychowania i opieki. Zadaniem wychowawców i wszystkich pracowników jest tworzenie serdecznej, rodzinnej atmosfery, dającej poczucie bezpieczeństwa wszystkim dzieciom.

Na terenie Domu Dziecka organizowane są różne imprezy okolicznościowe, które mają na celu zacieśnienie wzajemnych więzi między wychowankami oraz tworzenie dobrych relacji z personelem. Placówka jest otwarta na kontakty i współpracę ze środowiskiem zewnętrznym. W codziennej pracy dużą role odgrywa indywidualny kontakt wychowawcy z dzieckiem.

Projekt i wykonanie: Maciej Krupa