Wychowankowie

Obecnie w Domu Ojca Gwidona mieszka 30 wychowanków (12 chłopców i 18 dziewcząt).
 

Do Szkoły Podstawowej uczęszcza 15 dzieci, do Gimnazjum 1, do liceum i szkół ponadgimnazjalnych 10 wychowanków Domu Ojca Gwidona. Na studium zawodowym kształci się 1 wychowanka, na studiach podyplomowych 1 wychowanka, 2 studiują na uczelniach wyższych.

Stan na 03.09.2018r. 

 

Projekt i wykonanie: Maciej Krupa