Z życia Domu Ojca Gwidona

 

 

"Zespół do okresowej oceny sytuacji dziecka" - 11.06.2014r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami urzędów z którymi Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pacanowie współpracuje tj. Sąd Rodzinny w Busku Zdroju, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie, Szkoła Postawowa w Pacanowie, Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny w Kielcach. 

 


 

12.05.2014r. odwiedziła nas Komisja Zdrowia, która sprawdza warunki mieszkaniowe dzieci pod względem zdrowia. W skład komisji wchodzili przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Busku Zdroju, przedstawiciele PCPR-u w Busku Zdroju oraz lekarze z naszego województwa.

Projekt i wykonanie: Maciej Krupa