Gość w dom, Bóg w dom

Nasi Goście, Przyjaciele i Darczyńcy

Projekt i wykonanie: Maciej Krupa